VAT w działalności Instytucji Kultury – zasady, problemy i zmiany.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów -w Instytucjach Kultury.
Obszerny materiał, dotyczący przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności ze wskazanych zagadnień.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, pracowników służby finansowo-księgowych z IK, CUW-ów, a także wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.
PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk
- wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.
Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em w tym wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem – ewidencje:

• podstawa opodatkowania – definicja,
• prawo do odliczenia VAT w instytucjach kultury: artystycznych i pozostałych,
• częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucjach Kultury,
• korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady,
• zmiany – SLIM VAT-3- od 1.07.2023r.
Czym się różni:
• „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (MPP),
• biała lista podatników.
Kasy rejestrujące w IK- pytania i odpowiedzi, np.:
• jak wprowadzić kasę fiskalną w IK, jak rozliczać, jak księgować, jak poprawiać błędy i reklamacje, jakie dokumenty należy stosować,
• faktura do paragonu – jak ją wystawić?
• ewidencja paragonów z NIP w JPK.
Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-05-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co