VAT w działalności Instytucji Kultury – zasady, problemy i bieżące zmiany

Celem szkolenia jest w sposób praktyczny przybliżyć zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT w Instytucjach Kultury.
Obszerny materiał, dotyczący podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów, głównych księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych, a także wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk
- wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.
Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury wyjaśnienia:
• definicja ustawowa działalności kulturalnej,
• działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna w instytucjach kultury (IK),
• kiedy działalność statutowa IK staje się działalnością gospodarczą?
• dodatkowa działalność gospodarcza w IK.
Podatek VAT – zasady działania:
• jak IK korzysta z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie do 200 tys. zł.)?
• kogo nie obejmuje zwolnienie podmiotowe z VAT?
• utrata prawa do zwolnienia podmiotowego,
• zwolnienie przedmiotowe w IK – które usługi i dostawa towarów ściśle związanych z usługami kulturalnymi może być zwolniona, a kiedy instytucja kultury zwolnienia nie może zastosować.
Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy:
• ogólne zasady rozliczania podatku VAT,
• czynności złożone świadczone przez IK a stawka VAT,
• obowiązek podatkowy VAT w IK – ogólny czy szczególny?
• umowy cywilnoprawne a VAT w IK:
• najem, dzierżawa,
• sponsoring i reklama – ewidencja księgowa,
• nieodpłatne świadczenia: darowizny, użyczenia, konkursy.
Dokumentacja w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować:
• czy IK powinna wystawić rachunek czy fakturę osobie fizycznej np. potencjalnemu uczestnikowi zajęć na jego żądanie; Jeśli tak, to jak powinien wyglądać taki dokument?
• jakie dane powinna zawierać faktura?
• terminy wystawienia faktur?
• faktury i noty korygujące- które, kiedy?
• faktury zaliczkowe,
• czym jest faktura pro forma?
• faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
• dokumenty, które nie uprawniają do odliczenia VAT-u naliczonego,
• faktury korygujące „in minus” i „in plus” – po zmianach,
• faktura a sprzedaż na kasie fiskalnej.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem) – ewidencje:
• podstawa opodatkowania – definicja,
• prawo do odliczenia VAT w instytucjach kultury: artystycznych i pozostałych,
• częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucjach Kultury,
• korekta odliczeń VAT: roczna, 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady,
• zmiany w podatku VAT w zakresie proporcji w 2023 r.
JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) po zmianach – wybrane zagadnienia dla IK.
Jakie oznaczenia w zakresie podatku VAT należnego i podatku naliczonego stosuje IK w ewidencji JPK_V7M:

• dotyczące grup towarów i usług- GTU 1-13,
• typów dokumentów w ewidencji sprzedaży i zakupu,
• dodatkowych danych ewidencyjnych.
Inne zmiany – w tym WIS, SLIM VAT-3:
• WIS- korzystanie z ochrony prawnej.
• okres ważności WIS.
• nowy wzór WIS-W od 1 lipca 2023 r.
• zmiany w rozliczaniu faktur korygujących od 1 lipca 2023 r.
• odejście od konieczności wystawiania raportów papierowych przez użytkowników kas online.
• zmiany dotyczące proporcji odliczenia VAT od 1 lipca 2023 r.
• wyższy limit małego podatnika VAT.
• VAT z tytułu WNT i WDT- zmiany.
Aktualne problemy w rozliczeniach VAT-tu.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-02-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-02-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co