VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – ze szczególnym uwzględnieniem KSeF- zasady, problemy i zmiany.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz przedstawienie aktualnych problemów dotyczących odliczania i korekty podatku VAT.
Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności osób odpowiedzialnych.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, CUW oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.
PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk
- wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.
Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem):

• bieżące interpretacje i orzecznictwo dotyczące zadań własnych (w tym: np. edukacja, pomoc społeczna) oraz dotacje: do OZE, azbestu, POŚ, folii, dotacje do inwestycji własnych.
Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
SLIM VAT- wybrane zagadnienia:

• faktury korygujące „ in minus” i „in plus”,
• pakiet e-commerce,
• SLIM VAT 3 – zmiany.
Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu – dobrowolne i obligatoryjne:
• faktury ustrukturyzowane (u-faktury)- pojęcie, dokumentacja, zasady,
• działanie systemu KSeF- e-faktury jako kolejny etap cyfryzacji podatków,
• dane na u-fakturze (w tym: data wystawienia i otrzymania e-faktury w KSeF)- obligatoryjne, opcjonalne, fakultatywne,
• duplikaty oraz noty korygujące w KSeF,
• korekty e-faktur w KSeF- aspekty praktyczne, treść i postać korekty, korekty zbiorcze,
• wcześniejsze wystawianie faktur,
• krótszy termin zwrotu,
• struktura logiczna KSeF,
• stosowanie faktur ustrukturyzowanych w praktyce,
• zasady ewidencjonowania pozostałych transakcji,
• tryb offline – awaria lub niedostępność KSeF – zasady postępowania,
• sankcje dla podatników nieprzestrzegających obowiązku wystawiania u-faktur.
Aktualne problemy w rozliczeniach VAT.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 05-02-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 05-02-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co