Wizualizacja informacji w przestrzeni cyfrowej zgodnie ze standardami dostępności.

Celem szkolenia, obejmującego zasady wizualizacji danych, jest nauczenie się w prosty sposób jak przedstawiać informacje tekstowe oraz graficzne.
Na szkoleniu nauczysz się w jaki sposób wybierać kolory dostosowane dla osób z problemami widzenia, by wszyscy mogli śledzić bez problemu informacje cyfrowe. Dowiesz się jak dobrać poprawnie czcionki, dostosować układać treści, aby informacje były zrozumiałe i czytelne. Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczysz się jak tworzyć dostępne elementy graficzne, które z łatwością będą mogły być umieszczone w mediach społecznościowych, na stronach internetowych lub w ebookach. Zapisz się na szkolenie żeby nauczyć się, jak zamieniać skomplikowane dane w dostępne i ciekawe wizualizacje.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do koordynatorów dostępności, osób zajmujących się umieszczaniem reklam na portalach społecznościowych, trenerów dostępności cyfrowej, grafików i projektantów informacji zawartej w materiałach cyfrowych (m.in. w ebookach, infografice, afiszach), nauczycieli, copywriterów oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
dr Izabela Mrochen
- współautorka tłumaczenia i redakcji polskiej wersji WCAG 2.1 w roku 2020. Autorka licznych artykułów i uczestnik projektów z zakresu dostępności cyfrowej od 2012 roku.
Od ponad 20 lat nauczyciel akademicki przekładoznawstwa i lokalizacji stron internetowych oraz oprogramowania. Filolog języka angielskiego i certyfikowany trener programu memoQ. Od kilkunastu lat promuje dostępność cyfrową stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów cyfrowych oraz elementów multimedialnych. Od roku 2023 propagator zrównoważonego rozwoju w projektowaniu materiałów cyfrowych. Prowadziła szkolenia i warsztaty m.in. w Toronto, Antwerpii i Berlinie, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z zasadami dostępności cyfrowej szczególnie w odniesieniu do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
Posiada kilkuletnie doświadczenie z prowadzenia audytów poziomu dostępności cyfrowej stron internetowych. W 2016 roku otrzymała certyfikat Professional Certificate in Web Accessibility (PCWA) nadany przez University of South Australia w Sydney. W 2014/2015 roku utworzyła pierwsze kwalifikacyjne studia podyplomowe “Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Laureatka Listy 100 wyróżniających się osób w promowaniu kompetencji cyfrowych. W 2022 roku otrzymała dyplom uznania za wyjątkowe i konsekwentne zaangażowanie w prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących wszelkich aspektów dostępności cyfrowej przyznany przez Sekretarza stanu pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
Członek międzynarodowego stowarzyszenia Plain Language Association International (PLAIN).
Wprowadzenie do funkcji wizualizacji informacji:
• zasady wpływające na język wizualny,
• najczęstsze błędy w projektowaniu elementów wizualnych m.in. dwuznaczność percepcji, elementy odwracalne, osadzone figury, pamięć robocza,
• dostępne formy wizualizacji zgodne ze standardami dostępności m.in. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ISO 24495-1: 2023 Plain Language, European Accessibility Act (Europejski Akt o Dostępności),
• zróżnicowana grupa odbiorców (moduł obejmuje problemy poznawcze, problemy z pamięcią, problemy z uczeniem się, problemy ze wzrokiem, itp.).
Projektowanie czytelnej i zrozumiałej treści infografiki:
• teoria koloru w wizualizacji (poprawny dobór kolorów, kontrast tekstu do tła),
• typografia i zrozumiały przekaz informacji (dobór wielkości, typu i koloru czcionki),
• układ treści w infografice (układ tekstu, wyróżnienie treści, struktura, biała przestrzeń, sposób wyrównania tekstu),
• popularne narzędzia do tworzenia infografiki (Canva, Piktochart, Genial.ly, PowerPoint, Venngage, Figma).
Standardy dostępności w warstwie wizualnej i ukrytej:
• jednorodny układ informacji i wpływ na odbiorcę treści,
• prosty, czytelny i zrozumiały przekaz (narzędzia do sprawdzania poziomu zrozumiałości tekstu),
• formy alternatywne dla tekstu zawartego w infografice (transkrypcja),
• tekst alternatywny a znaczniki,
• format plików z infografiką (jpg, png, PDF) a wytyczne standardów dostępności.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-06-2024)
• 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co