Wydatki niewygasające dla zadań finansowanych z budżetu państwa w JSFP.

Celami szkolenia są przedstawienie ustawowych uregulowań w zakresie stosowania wydatków niewygasających, a także omówienie zadań objętych wydatkami niewygasającymi oraz ich ujęcie rachunkowe na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Metodyka
• szkolenie online (na żywo)
• dyskusja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
Ustawowe uregulowania w zakresie wykonywania budżetu:
• roczność budżetu,
• wydatki niewygasające w świetle ustawy o finansach publicznych,
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydatków niewygasających,
• termin wykorzystania wydatków niewygasających,
• obowiązek posiadania rachunku bankowego do wydatków niewygasających,
• rozliczenie – zwrot niewykorzystanych środków (termin).
Sprawozdanie merytoryczne z wykonania wydatków niewygasających.
Omówienie zadań objętych wydatkami niewygasającymi ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (wskazanie numerów zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów).
Ujęcie rachunkowe wydatków niewygasających:

• księgowanie planu na kontach: 980 i 981,
• zaangażowanie wydatków niewygasających na kontach: 998 i 999,
• prezentacja wydatków w sprawozdaniach: Rb-28NW, Rb-28, Rb-23, BZ-1.
Klasyfikacja budżetowa:
• wydatki majątkowe.
• remont a ulepszenie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-11-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 09.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co