Zaangażowanie wydatków w jednostkach sfery finansów publicznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji związanych z zaangażowaniem wydatków w tym m.in ewidencja zaangażowania wydatków. Uczestnicy poznają jak prawidłowo księgować i rozliczyć zaangażowanie wydatków oraz klasyczne błędy stosowane przy ewidencji księgowej konta 998.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są osoby pracujące w komórkach finansowo-księgowych, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat zaangażowania wydatków i planów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

PROWADZĄCA:
Ewa Kozakiewicz
– praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 20 lat temu. Brała udział w realizacji projektów unijnych. Doradca w zakresie finansów publicznych. Koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w straży pożarnej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące m. in. w zakresie rachunkowości środków unijnych, budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.
Czym jest zaangażowania wydatków podczas realizacji zadań i wydatków statutowych?
• definicja zaangażowania wydatków,
Kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie wydatków, a rola komórek merytorycznych?
Ewidencja zaangażowania wydatków.

• Ujęcie kont pozabilansowych: 998, 999 w Zakładowym Planie Kont,
• Jakie dokumenty stanowią podstawę do ewidencji księgowej.
Prawne ujęcie zaangażowania wynagrodzeń i pochodnych.
Jak prawidłowo księgować zaangażowanie wydatków?

• Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych.
Zaangażowanie a rejestr umów.
Kiedy należy dokonywać księgowania po stronie Wn konta 998?
Czy zaangażowanie wydatków może być większe niż plan finansowy?
Ujęcie Zaangażowania wydatków w sprawozdawczości budżetowej Rb-28, Rb-28S.
Klasyczne błędy stosowane przy ewidencji księgowej konta 998 a zapisy stosowane w polityce rachunkowości.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Termin szkolenia 27.06.2024 r.

Koszt udziału w szkoleniu:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-06-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co