Zaangażowanie wydatków w jednostkach sfery finansów publicznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji związanych z zaangażowaniem wydatków w tym m.in ewidencja zaangażowania wydatków. Uczestnicy poznają jak prawidłowo księgować i rozliczyć zaangażowanie wydatków oraz klasyczne błędy stosowane przy ewidencji księgowej konta 998.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są osoby pracujące w komórkach finansowo-księgowych, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat zaangażowania wydatków i planów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Czym jest zaangażowania wydatków?
• definicja zaangażowania wydatków,
• ujęcie kont pozabilansowych: 998, 999 w Zakładowym Planie Kont.
Czy zaangażowanie wydatków może być większe niż plan finansowy?
Ewidencja zaangażowania wydatków.

• zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień,
• prawne zaangażowanie wynagrodzeń i pochodnych,
• jakie są zasady ewidencji zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich?
Jak prawidłowo księgować i rozliczyć zaangażowanie wydatków?
• wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych: bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
• okres przejściowy, zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
• kiedy należy dokonywać księgowania po stronie Wn konta 998?
Ujęcie Zaangażowania wydatków w sprawozdawczości budżetowej.
Klasyczne błędy stosowane przy ewidencji księgowej konta 998 a zapisy stosowane w polityce rachunkowości.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-02-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co