Zaangażowanie wydatków w Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaangażowaniem wydatków w Państwowej Straży Pożarnej oraz prawidłowe księgowanie i rozliczanie zaangażowania wydatków.
Uczestnicy szkolenia również zaznajomią się z ujęciem zaangażowania wydatków w sprawozdawczości budżetowej Rb-28, Rb-28S.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek państwowej straży pożarnej.
Czym jest zaangażowanie wydatków podczas realizacji zadań i wydatków statutowych w Państwowej Straży Pożarnej?
• definicja zaangażowania wydatków,
• ujęcie kont pozabilansowych: 998, 999 w Zakładowym Planie Kont.
Czy zaangażowanie wydatków może być większe niż plan finansowy?
Ewidencja zaangażowania wydatków.

• zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień.
• prawne ujęcie zaangażowania uposażeń funkcjonariuszy, wynagrodzeń i pochodnych.
• kiedy należy dokonać zaangażowania nagród jubileuszowych należne funkcjonariuszom?
• odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby a ich prawne zaangażowanie.
• jakie są zasady ewidencji zaangażowania wydatków w straży pożarnej w przypadku umów wieloletnich, w tym Program Modernizacji służb mundurowych?
Jak prawidłowo księgować i rozliczyć zaangażowanie wydatków?
• wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych: bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
• okres przejściowy, zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego.
• rekompensata pieniężna wypłacana funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę, oraz świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom a zobowiązania realizowane na przełomie roku.
• kiedy należy dokonywać księgowania po stronie Wn konta 998?
Ujęcie Zaangażowania wydatków w sprawozdawczości budżetowej Rb-28, Rb-28S.
Klasyczne błędy stosowane przy ewidencji księgowej konta 998 a zapisy stosowane w polityce rachunkowości.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-03-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co