Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze wskazaniem możliwości wprowadzania różnego rodzaju świadczeń i ich konsekwencji finansowych, zasad tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Uczestnicy poznają zasady zarządzania oraz gospodarowania środkami funduszu zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami.

Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr/HR, Członków Komisji Socjalnych,, jak też do biur księgowo – kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący:
Paweł Ziółkowski
- Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.
Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 9000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych.
Zrealizował ponad 800 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.
Cele tworzenia ZFŚS:
• zaspokajanie potrzeb socjalnych jako jedna z zasad prawa pracy,
• definicja działalności socjalnej,
• obiekty socjalne,
• wychowanie przedszkolne.
Osoby uprawnione:
• osoby uprawnione z mocy ustawy,
• problemy z ustaleniem, kto jest członkiem rodziny,
• emeryci i renciści,
• jak ustalać ilość emerytów i rencistów,
• osoby uprawnione z mocy regulaminu,
• czy można różnicować świadczenia między grupami osób uprawnionych (np. między emerytami i pracownikami).
Zasady tworzenia ZFŚS:
• podmioty zobowiązane do tworzenia,
• wpłaty na ZFŚS,
• odpisy i zwiększenia 2024 r.,
• likwidacja ZFŚS,
• możliwość uwolnienia się od ZFŚS,
• zmiany podmiotowe po stronie pracodawcy a tworzenie ZFŚS.
Świadczenia socjalne:
• kryteria socjalne,
• różnicowanie świadczeń,
• ustalanie sytuacji socjalnej,
• ochrona danych osobowych (RODO) a informacje składane przez osoby uprawnione,
• dokumentowanie sytuacji socjalnej,
• pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
• 500+ a sytuacja majątkowa,
• alimenty a sytuacja majątkowa,
• świadczenia dla dzieci w sytuacji zatrudnienia obojga rodziców.
Świadczenie urlopowe:
• definicja,
• sposób ustalania i wypłacania świadczenia urlopowego,
• świadczenie urlopowe a dofinansowanie wypoczynku ze środków ZFŚS.
Działalność socjalna a koszty uzyskania:
• wpłaty na ZFŚS,
• wyłączenie dotyczące działalności socjalnej,
• świadczenie urlopowe.
Świadczenia socjalne a przychody pracownicze:
• definicja przychodu podatkowego,
• świadczenia z ZFŚS a przychody podatkowe,
• zwolnienia przedmiotowe,
• zastosowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13) do świadczeń z ZFŚS.
Zwolnienie od składek ZUS:
• warunki skorzystania ze zwolnienia w przypadku świadczeń z ZFŚS,
• czy świadczenia „po równo” podlegają oskładkowaniu,
• ubezpieczeniowe konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13).
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-04-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co