Zakładowy plan kont – jak prawidłowo tworzyć oraz w jaki sposób ująć w polityce rachunkowości.

Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowych informacji związanych z tworzeniem zakładowego planu kont w jsfp. Wykorzystanie praktycznie nabytej wiedzy przy sporządzaniu polityki rachunkowości oraz planu kont.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do osób pracujących w komórkach finansowo-księgowych, oraz działach kadrowych które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat podróży służbowych w jednostkach sektora finansów publicznych.
ZPK – przepisy prawne.
Jaką funkcję spełnia zakładowy plan kont?
Wzorcowy plan kont – podstawa do opracowania ZPK dla jsfp.
Zakładowy planu kont – zasady opracowywania:

• alternatywne rozwiązania jakie mogą być wprowadzane w planie kont danej jednostki,
• pomijanie kont,
• wprowadzanie kont dodatkowych,
• dzielenie kont syntetycznych.
Polityka rachunkowości – co powinna określać i zawierać:
• kto sporządza politykę rachunkowości?
• elementy polityki rachunkowości.
• jaka kara za brak polityki rachunkowości?
Zakładowy plan kont – ważny element polityki rachunkowości:
• wykaz kont księgi głównej,
• przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
• zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych,
• powiązania ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej.
Zdarzenia ujmowanie w ewidencji pozabilansowej:
• prowadzenie ewidencji pozabilansowej,
• jednostronny zapis,
• przykładowy wykaz kont pozabilansowych,
Uproszczenia w zakładowym planie kont.
Aktualizacja zakładowego planu kont.
Analiza najczęściej popełnianych błędów w jsfp.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-09-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-09-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co