Zamówienia publiczne dla księgowych.

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi jak z ramienia komórki finansowo-księgowej nadzorować planowanie, dokonywanie i realizację wydatków ze środków publicznych, jak w praktyce stosować zasady ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych – celowość, oszczędność, efektywność.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla głównych księgowych, ich zastępców, pracowników dokonujących kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych, a także osób odpowiedzialnych za organizację i kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi.
Zasady udzielania zamówień publicznych.
Organizacja procesu udzielania zamówień publicznych w jednostce.
Plan zamówień publicznych i plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wartości i progi w zamówieniach.
Udział Głównego Księgowego w komisji przetargowej.
Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i etapy/czynności, w których może brać udział Główny Księgowy.
Symulacja terminu wydatku – dokonana samodzielnie przez Głównego Księgowego (od wszczęcia postępowania do realizacji zamówienia i zapłaty).
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy – co musi wiedzieć Główny Księgowy.
Umowa o zamówienie publiczne. Finansowo-księgowa ocena projektu umowy. Dopuszczalne zmiany umowy i waloryzacja.
Realizacja umowy.
Opisywanie dokumentów księgowych pod kątem ustawy Pzp.
Udział Głównego Księgowego w sporządzeniu sprawozdania z udzielonych zamówień.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-06-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-06-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-06-2023)
• 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-06-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• certyfikat (wer. papierowa)
• obiad
• serwis kawowy
• parking
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Szkolenie na Sali odbędzie się:
Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Godziny zajęć: 8.30 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co