Prawo zamówień publicznych dla początkujących.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia, którzy rozpoczynają swoją przygodę z zamówieniami publicznymi do nabycia umiejętności w zakresie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ponadto na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się o metodzie uproszczonej, która pozwoli przeprowadzić postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Pzp a jednocześnie zaoszczędzi zamawiającemu stresu.

UWAGA!! Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
stosowania przepisów ustawy Pzp zarówno początkujący jak również dla tych osób, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę.

Prowadząca:
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców. Od kilkunastu pracuje w jednostce sektora finansów publicznych. Jest autorką artykułów, w których w znacznej części porusza tematy dotyczące nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych.
Przeprowadziła wewnętrzne szkolenia z nowelizacji Prawa zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również szkolenia wewnętrzne dla wykonawców.
Należy do Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.
Szacowanie wartości zamówienia – niezbędna czynność zamawiającego:
• Wskazanie podstawowych pojęć związanych z zamówieniami publicznymi.
• Omówienie zasad szacowania oraz agregacji zamówień:
• szacowanie dostaw,
• szacowanie usług,
• szacowanie robót budowlanych,
• plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
• udzielanie zamówień w częściach oraz z możliwością składania ofert częściowych- jak szacować takie zamówienia,
• jak szacujemy opcje oraz wznowienia.
SWZ- podstawowy dokument zamawiającego
• Co powinna zawierać SWZ:
• jak powinien wyglądać opis przedmiotu zamówienia,
• warunki udziału w postępowaniu,
• wykluczenie wykonawców na podstawie art 108 oraz 109 ustawy pzp,
• kryteria oceny ofert- jak je opisać zgodnie z zasadą efektywności ekonomicznej,
• termin realizacji zamówienia – jak określamy,
• Jakie zapisy powinien zawierać projekt umowy.
Wszczęcie Postępowania:
• wszczęcie postępowania na platformie e-zamówienia,
• omówienie podstawowych kroków w jaki sposób zarejestrować postępowanie oraz wszcząć postępowanie na platformie e-zamówienia,
• zadawanie pytań przez wykonawców i udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego.
Badanie ofert:
• badanie ofert- co należy sprawdzić w pierwszej kolejności-tworzenie rankingu ofert,
• omyłki rachunkowe, pisarskie, inne omyłki- jaka jest różnica w ocenianiu poszczególnych omyłek,
• badanie podpisów elektronicznych,
• czy potrzebne są raporty z weryfikacji podpisów,
• w jaki sposób badamy podpisy zaufane, kwalifikowane czy osobiste,
• programy do weryfikacji podpisów elektronicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-12-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co