Zarządcze, organizacyjne aspekty prowadzenia działalności Instytucji Kultury.

Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury) stała się jednym z najważniejszych działań objętym odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Należy przy tym pamiętać, iż każde nieprawidłowe działania ze strony jednostki sektora finansów publicznych grożą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej, zasady efektywnego i skutecznego zarządzania oraz gospodarowania środkami w jednostkach sektora finansów publicznych z omówieniem wzorcowej dokumentacji i sposobów jej tworzenia.
W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo wzorcową dokumentację w zakresie omawianego tematu (wzory zarządzeń i tabele dotyczące tworzenia ryzyk dla instytucji kultury) oraz wyjaśnienia i wskazówki przydatne w praktyce.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie kierowane jest dla dyrektorów, kadry zarządzającej, głównych księgowych i pracowników instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.
Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.
Instytucje kultury po zmianach przepisów – wybrane zagadnienia:
• rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników instytucji sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej- odpowiedzialność dyscyplinarna,
• organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora,
• działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia,
• zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury:
• aktualny stan prawny w tym zakresie – niebezpieczeństwa błędnych ustaleń- KONTROLE NIK i RIO.
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Instytucjach Kultury:
• pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych – Instytucjach Kultury,
• standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter,
• obszary kontroli zarządczej,
• mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:
• dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
• sprawność nadzoru,
• ciągłość działalności,
• ochrona zasobów,
• szczegółowe mechanizmy kontroli.
• procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia – zagadnienia praktyczne,
• obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory dokumentacji ) – warsztaty:
• identyfikacja ryzyka – na przykładach – sposoby i metody,
• analiza ryzyka – segregacja,
• reakcja na ryzyko – wybór czy odrzucenie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-06-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co