Zarządzanie generacjami BB, X, Y i Z/C.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie funkcjonowania w środowisku zawodowym różnych generacji oraz umiejętności zarządzania pracownikami z pokolenia BB, X, Y i Z/C.
Oprócz charakterystyki osób należących do różnych grup wiekowych omówiony zostanie sposób funkcjonowania tych ludzi w pracy, ich sposób postępowania, sposób realizacji powierzonych zadań oraz podejście do pracodawcy. Dodatkowo przedstawione zostaną zasady i sposoby zarządzania pracownikami należącymi do różnych pokoleń a także podobieństwa i różnice w zakresie rozwoju kompetencji czy sposobów komunikacji.
Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• odgrywanie ról
• techniki multimedialne

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla menadżerów zarządzających pracownikami należącymi do pokolenia BB, X, Y i Z/C.
Charakterystyka pokolenia BB, X, Y i Z/C:
• przedział wiekowy,
• język,
• wartości,
• cele życiowe,
• sposób postępowania,
• motywacja.
Generacja BB, X, Y i C/Z w pracy (zespół wielopokoleniowy):
• sposób pracy,
• podejście do pracy,
• komunikacja – jak dostosować przekaz,
• wynagrodzenie,
• komunikacja z szefem,
• realizacja powierzonych zadań,
• jak wykorzystać potencjał pracowników,
• zapobieganie konfliktom,
• obszary konfliktogenne.
Różnice w zarządzaniu generacjami – konflikt wartości:
• podstawowe różnice,
• rodzaje posiadanych kompetencji,
• delegowanie zadań,
• rozwój kompetencji,
• feedback,
• chęć uczenia się,
• dzielenie się wiedzą,
• zatrzymanie pracowników,
• ocena,
• mocne strony różnych pokoleń.
Motywowanie różnych pokoleń:
• budowanie lojalności,
• nastawienie emocjonalne,
• kontakt z innymi pokoleniami,
• szczerość,
• mentorstwo.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-04-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-04-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co