Zasady raportowania schematów podatkowych przez JST i jednostki organizacyjne.

Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa, nałożyła między innymi na JST i JO obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznej dotyczącej przeciwdziałaniu unikania raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Samo raportowanie do końca pandemii zostało zawieszone, ale zawieszenie to nie obejmuje wdrożenia wspomnianej procedury wewnętrznej. Za jej brak grozi kara od 2 mln zł do 10 mln. Ustawodawca nie przewidział niższej sankcji na podmiot zobowiązany do jej wdrożenia. Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zasad raportowania, określenie, które czynności mają być raportowane, a także sprawdzenie czy wdrożone procedury działają w JST i JO.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych w JST i JO oraz wszystkich osób, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę w obszarze przedmiotu szkolenia.
Podstawy prawne wdrożenia schematów podatkowych w Polsce.
• Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w doniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych:
• założenia Dyrektywy,
• przedmiot zainteresowania – odniesienie do JST i JO,
• czas obowiązywania,
• obowiązki Krajów członkowskich Unii Europejskiej.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U z 2020r. 0.1325)
• rozdział 11a Informacje o schematach podatkowych,
• zakres porównawczy Dyrektywy Rady 2018/822 i ustawy Ordynacja podatkowa,
• czemu miały służyć schematy w zamierzeniu Dyrektywy?
• PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza a co na to Dyrektywa Rady?
• schematy podatkowe w Trybunale Konstytucyjnym.
• 86a ustawy Ordynacja podatkowa:
• inna szczególna cecha rozpoznawcza w JST i JO,
• korzystający – JST i JO,
• korzyść podatkowa w JST i JO,
• NSP – numer schematu podatkowego,
• ogólna cecha rozpoznawcza w JST i JO,
• podmiot powiązany.
Schemat podatkowy. Definicja oraz zakres zastosowania w JST I JO. RAPORT NIK z przeprowadzonej kontroli m.in. MDR w organach władzy.
• Co to jest schemat podatkowy w JST i JO,
• kryterium głównej korzyści w JSTI JO,
• ogólna cecha rozpoznawcza,
• szczególna cecha rozpoznawcza lub inna szczególna cecha rozpoznawcza.
• Schemat podatkowy standaryzowany.
• Schemat podatkowy transgraniczny.
• Udostępnienie.
• Uzgodnienie.
• Wdrażanie.
• Wspomagający.
• Raport NIK w zakresie kontroli m.in. schematów MDR w wybranych organach nr LWR.430.001.2020, Nr ewid. 17/2020/P/19/109/LWR,
• brak procedur wewnętrznych,
• brak raportowania do Szefa KAS,
• pozostałe zarzuty NIK związane z realizacją obowiązków MDR– brak obowiązkowych narzuconych ustawą, procedur audytu.
Kryterium kwalifikowanego korzystającego.
Procedura wewnętrzna dotycząca przeciwdziałania unikania raportowania w JST i JO – obowiązkowa dla podmiotów o przychodach/ kosztach w ujęciu rachunkowym, przekraczających 8mln zł.
Rzeczywiste raportowanie -MDR 1- MDR 3 w JST i JO. Raportowanie w okresie Covid19.

• Kto składa i do czego służy formularz MDR-1?
• termin złożenia.
• Kto składa i do czego służy MDR 2?
• termin złożenia.
• Kto składa i do czego służy MDR 3?
• termin złożenia,
• uprawnienia do podpisu.
• Szczególna rola i pozycja adwokatów, radców prawnych, adwokatów.
• przypadki, kiedy wewnętrzny radca prawny to promotor,
• przypadki, kiedy wewnętrzny radca prawny nie jest promotorem.
• Czy zatrudniając prawnika/ radcę in house trzeba mieć procedurę wewnętrzną?
• Tarcza 4.0 i zawieszenie obowiązków raportowania.
Kary za brak wysyłki schematów podatkowych oraz procedury wewnętrznej.
• Dwa rodzaje sankcji:
• sankcje administracyjne,
• minimalna sankcja od 2 do 10 mln złotych.
• Kara rzeczywista za brak raportowania:
• kary mają być skuteczne, odstraszające, zniechęcające.
• kara za brak wysyłki schematu od 750zł do ponad 21mln 600 tyś zł.
Akty prawne oraz broszura MF.
• Dyrektywa Rady 2018/822.
• Wyciąg z ustawy Ordynacja podatkowa.
• Broszura MF dotycząca schematów podatkowych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-07-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-07-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co