Mienie ruchome w jednostkach sektora finansów publicznych – likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie – nowe regulacje w 2023 r.

"*" oznacza pola wymagane

Sektor*
Typ szkolenia*

Dane nabywcy:

Adres*

Dane odbiorcy:

Adres*
Dane osoby zgłaszającej:*
Imię i nazwisko Email Telefon Stanowisko Dział Actions
         
Cena: zł 499,00
Hidden
Faktura*