Vademecum dyrektora w administracji publicznej.

Celem szkolenia jest zdobycie nowej wiedzy odnośnie roli lidera w administracji publicznej. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady profesjonalnego zarządzania podległym personelem z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi. Dodatkowo omówione zostaną zasady budowy i zarządzania zespołem oraz radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych podczas współpracy z podległym personelem.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• techniki multimedialne
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest osób zajmujących stanowiska kierownicze w administracji publicznej.
Przywództwo w administracji publicznej:
• istota przywództwa,
• definicja przywództwa,
• przywództwo w administracji publicznej,
• zarządzanie a przywództwo,
• od administrowania do zarządzania.
Zachowania przywódcze i charakterystyka skutecznego przywódcy:
• kreowanie wizji,
• rozwiązywanie problemów,
• podejmowanie decyzji,
• dobre rady dla podejmujących decyzje,
• kształtowanie kompetencji przywódczych.
Narzędzia zarządzania:
• organizowanie pracy i delegowanie zadań (skuteczne delegowanie, komunikacja, najczęściej popełniane błędy),
• ocenianie (system oceny w służbie cywilnej i jego profesjonalne wdrożenie, właściwe dokonywanie oceny, najczęściej popełniane błędy, obiektywizm oceny),
• rozwijanie pracowników i motywowanie (ścieżki rozwoju – czy spełniają swoją funkcję w administracji, kiedy pracowników rozwijać i jak?, zasady i funkcje motywowania, systemy motywacyjne w służbie cywilnej).
Budowanie zespołu:
• zespół – definicja,
• cechy skutecznego zespołu,
• zespół w administracji publicznej,
• komunikacja w zespole,
• etapy tworzenia zespołu,
• rola lidera w zespole,
• zarządzanie zespołem.
Konflikt w zespole:
• konflikt – podstawowe definicje,
• techniki rozwiązywania konfliktów,
• rola przełożonego w zarządzaniu konfliktem,
• praca w zespole ukierunkowana na rozwiązanie konfliktu,
• profilaktyka i przeciwdziałanie pojawieniu się konfliktów.
Stres jako nieodzowny element przywództwa:
• rozpoznawanie sytuacji stresowych,
• techniki radzenia sobie ze stresem,
• stres a sposób myślenia,
• profilaktyka i kontrola.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-12-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-12-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *