VAT w działalności Instytucji Kultury – zasady, problemy i zmiany

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów w Instytucjach Kultury. Obszerny materiał, dotyczący przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności ze wskazanych zagadnień.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla dyrektorów, głównych księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych, a także wszystkich zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze przedmiotu szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.
Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.
Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia.
Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem).
Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucji Kultury.
Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) – po zmianach – wybrane zagadnienia dla IK:

• Jakie oznaczenia w zakresie podatku VAT należnego i podatku naliczonego stosuje IK w ewidencji JPK_V7M
• dotyczące grup towarów i usług- GTU 1-13,
• typów dokumentów w ewidencji sprzedaży i zakupu,
• dodatkowych danych ewidencyjnych.
Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu – od VII.2024r.
• e-faktury jako kolejny etap cyfryzacji podatków,
• data wystawienia i otrzymania e-faktury w KSeF,
• duplikaty oraz noty korygujące w KSeF,
• korekty e-faktur w KSeF,
• wcześniejsze wystawianie faktur,
• struktura logiczna KSeF.
Stosowanie faktur ustrukturyzowanych w praktyce.
Inne zmiany:

• faktury korygujące „ in minus” i „in plus”,
• pakiet e-commerce,
• inne.
Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-12-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co