Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – jak je ustalać, ewidencjonować, amortyzować, inwentaryzować w JST i jednostkach organizacyjnych.

"*" oznacza pola wymagane

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – jak je ustalać, ewidencjonować, amortyzować, inwentaryzować w JST i jednostkach organizacyjnych.
Sektor*
Typ szkolenia*

Dane nabywcy:

Adres*

Dane odbiorcy:

Adres*
Dane osoby zgłaszającej:*
Imię i nazwisko Email Telefon Stanowisko Dział Actions
         
Cena: zł 499,00
Hidden
Faktura*
Zgoda*
Zgoda*
Zgoda*
Zgoda*
Zgoda
Zgoda