Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie w Instytucjach Kultury- jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzo

"*" oznacza pola wymagane

Sektor*
Typ szkolenia*

Dane nabywcy:

Adres*

Dane odbiorcy:

Adres*
Dane osoby zgłaszającej:*
Imię i nazwisko Email Telefon Stanowisko Dział Actions
         
Cena: zł 499,00
Hidden
Faktura*