Służebność przesyłu i odpłatne przejmowanie urządzeń w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych

Celem szkolenia jest: zdobycie wiedzy na temat odpłatnego przejęcia urządzeń, oraz zasad płatności za służebności i odpłatne przejmowanie.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: przedstawiciele firm wodociągowo – kanalizacyjnych, tak działy techniczne, jak i zarządy czy księgowość.
Odpłatne przejęcie urządzeń:

1) Pojęcie urządzenia przesyłowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i u.z.z.w.
2) Status przyłączy,
3) Wzajemna relacja art. 49 k.c. i art. 31 u.z.z.w.,
4) Przesłanki pozytywne możliwości żądania przed sądem odpłatnego przejęcia urządzenia (fakt sfinansowania urządzenia, status właściciela urządzenia, fakt przyłączenia urządzenia do sieci przedsiębiorstwa),
5) Przesłanka negatywna możliwości żądania przed sądem odpłatnego przejęcia urządzenia (zawarcie między stronami umowy odmiennie regulującej zasady przejęcia),
6) Sposób ustalenia wynagrodzenia za odpłatne przejęcie,
7) Sposób postępowania przedsiębiorstwa w celu uregulowania zasad realizacji inwestycji polegających na budowie urządzeń przez osoby trzecie.

Służebność przesyłu:

1) Podmioty legitymowane do żądania ustanowienia służebności przesyłu,
2) Formy ustanowienia służebności przesyłu,
3) Treść służebności przesyłu – prawa i obowiązki przedsiębiorcy przesyłowego i właściciela nieruchomości,
4) Odpłatność z tytułu ustanowienia służebności i zasady wyceny wartości służebności,
5) Zasiedzenie służebności przesyłu,
6) Sposób postępowania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w przypadku zgłoszenia roszczeń o ustanowienie służebności,
7) Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie do dnia ustanowienia służebności.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-05-2022)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-05-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co